โครงการตำรวจประสานโรงเรียน

            วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนช่องพรานวิทยาร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเขาดิน จัดโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) โดยมีการลงนามบันทึกความร่วมมือ ในการแก้ปัญหาของยาเสพติด และปัจจัยเสี่ยงที่ตั้งอยู่ในและนอกสถานศึกษา