ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนช่องพรานวิทยา
เลขที่ 158 หมู่ 2 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 032-919128
E-Mail  :  Chongpranschool@gmail.com